ജൂണ്‍ 10, 2008

ബ്ലോഗ്റോള്‍ – ക മുതല്‍ ന വരെ

Posted in Uncategorized tagged at 10:47 am by കേരളഫാര്‍മര്‍

താഴെക്കാണുന്ന ഹൈപ്പര്‍ ലിങ്കുള്ള അക്ഷരങ്ങളില്‍ ഞെക്കിയാല്‍ ആ അക്ഷരത്തില്‍ തുടങ്ങുന്ന ബ്ലോഗുകളിലേയ്ക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. | | | | | | | | | | | | |

 1. കടത്തിണ്ണ
 2. കട്ടേം പടോം.
 3. കണ്ടതും കേട്ടതും
 4. കണ്ടതും കൊണ്ടതും
 5. കണ്ണിരും പുഞ്ചിരിയും
 6. കണ്ണൂരാന് – KANNURAN
 7. കണ്ണൂര്ക്കാരന്റെ ചിന്
 8. കത്തു പെട്ടി
 9. കഥ
 10. കഥ
 11. കഥകളി
 12. കഥപ്പെട്ടി
 13. കഥയല്ല,നിജം
 14. കഥയോരം
 15. കനകാംബരം
 16. കനവുചെത്തം
 17. കനവ്
 18. കപ്പലണ്ടി മിഠായി
 19. കമന്ററ
 20. കമ്പ്യൂട്ടര് ലോകം
 21. കരിങ്കാലി
 22. കര്ഷകന്റെ മലയാളം
 23. കര്ഷകന്റെ ശബ്ദം
 24. കര്ഷകന്
 25. കലവറ
 26. കലാലയം
 27. കലേഷിന്റെയും റീമയുടെയു
 28. കല്യാണിയുടെ ലോകം
 29. കല്ലറ ഗോപന് Kallara Gopan
 30. കല്ലുപാലത്തിങ്കല്
 31. കല്ലേച്ചി
 32. കല്പ്പടവുകള്
 33. കളരി::Kalari
 34. കളി, കളത്തിനകത്തും പുറത�8 �ʑ
 35. കളിക്കാലം
 36. കളിപ്പാട്ടം
 37. കളിപ്പാട്ടക്കൂടാരം !!
 38. കളിഭ്രാന്ത്
 39. കളിമാത്രം
 40. കളിയരങ്ങ്
 41. കളിവീട്
 42. കള്ളന്
 43. കള്ളപ്പുലി
 44. കള്ളുഷാപ്പ്
 45. kavitha
 46. കവിത
 47. കവിത പോലെ……….
 48. കവിത(സ്വപ്നങ്ങള്)
 49. കവിതകളും തമാശകളും(kavithakalum t
 50. കവിതകള്
 51. കവിതകള് ((എന്നു പറയപ്പെ
 52. കവിതക്കൊരിടം
 53. കവിതയുടെ കലികാലം
 54. കവിതയുടെ മഴക്കാലം
 55. കവിയരങ്ങ്
 56. കഷ്ടകാലന് നായര്
 57. കാക്കപ്പൊന്ന്
 58. കാചം
 59. കാഞ്ഞിരോടന് കഥകള്
 60. കാണാപ്പുറം
 61. കാണാമറയത്ത്
 62. കാണിയാട്ട് കുടിയില്
 63. കാണിയാട്ട് കുടിയില് …
 64. കാന്താരി…
 65. കായികലോകം
 66. കായികലോകം
 67. കാര്ട്ടൂണ്..കാര്ട്ട�
 68. കാര്ട്ടൂണ്പടി
 69. കാര്‍ട്ടൂണ്‍ തമാശ
 70. കാര്ഷിക വാര്ത്തകള്
 71. കാര്ഷികം
 72. കാറ്റിന്റെ കനിവും …
 73. കാലം കലികാലം
 74. കാല്പ്പനികം
 75. കാല്പ്പാടുകള്
 76. കാലടിപ്പാടുകള്‍
 77. കാല്പനികം
 78. കാഴ്ച
 79. കാഴ്ച
 80. കാഴ്ച
 81. കാഴ്ചകള്
 82. കാഴ്ചകള്
 83. കാഴ്ചക്കാരി
 84. കാഴ്ചയ്ക്കപ്പുറം
 85. കാഴ്ചയ്ക്കിപ്പുറം
 86. കാഴ്ചയുടെ പിന്നാമ്പുറം
 87. കാവ്യം
 88. കാവ്യസംഗീതിക
 89. കാന്താരി
 90. കാര്‍ഷികം
 91. കാര്‍ഷിക വാര്‍ത്തകള്‍
 92. കാരുണ്യം
 93. കാറ്റ്
 94. കിച്ചുവിന്റെ അത്ഭുതലോക
 95. കിനാവ്
 96. കിനാവും കണ്ണീരും
 97. കിലുക്കാംപെട്ടി
 98. കിളിക്കൂട്
 99. കിളിത്തൂവല്‍
 100. കിഴക്കുനോക്കിയന്ത്രം
 101. കീര്ത്തിചക്ര
 102. കീഴറ വിശേഷങ്ങള്
 103. കീഴാറ്റൂര്‍ വിശേഷങ്ങള്‍
 104. കുചേലന്റെ കാഴ്ചകള്
 105. കുഞ്ചന്നമ്പ്യാര്
 106. കുഞ്ഞന്ന പറഞ്ഞത്!
 107. കുഞ്ഞിപ്പാട്ടുകള്
 108. കുഞ്ഞുകഥകള്‍
 109. കുഞ്ഞു കിനാവ്
 110. കുഞ്ഞൂഞ്ഞമ്മകഥകള്!
 111. കുടുംബം കലക്കി
 112. കുടുക്ക
 113. കുട്ടന്സ് കഥകള്
 114. കുട്ടപ്പചരിതം
 115. കുട്ടമേനോന്റെ കുറിപ്പു
 116. കുട്ടി Vs kid (ഈ ബ്ലോഗ് അടച്�
 117. കുട്ടിച്ചാത്തവിലാസം
 118. കുട്ടൂന്റെ കാഴ്ചകള്
 119. കുത്തിക്കുറിപ്പ്…
 120. കുന്നപ്പള്ളി
 121. കുന്നിമണികള്
 122. കുരുടന്
 123. കുലീനം
 124. കുറച്ച് നേരം എനിക്കായ്
 125. കുറിഞ്ഞി ഓണ്ലൈന്
 126. കുറിപ്പുകള്
 127. കുറിപ്പുകള്
 128. കുറുമാന്റെ കഥകള്
 129. കുറെ മറുനാടന് കാഴ്ചക…
 130. കുറെ വിസ്മയങ്ങള്‍
 131. കുസൃതിക്കുടുക്ക
 132. കുറ്റ്യാടിക്കാരന്‍
 133. കൂടല്ലൂര്
 134. കൂടോത്രം
 135. കൂട്
 136. കൂട്ടുകാരന്®
 137. കൂമന് | the owl
 138. കൂസിസം
 139. കൃഷ്ണ(ബൂ)ലോകം
 140. കൃഷ്ണ(ബൂ)ലോകം.
 141. കൃഷ്ണദാസ് ഗുരുവായൂരി�8 0
 142. കെ.എം.സി.എസ്.എ | KMCSA
 143. കെട്ടിലമ്മ
 144. കേരളചിന്തകള്‍
 145. കേരളഫാര്‍മര്‍
 146. കേരളഫാര്‍മറുടെ പോസ്റ്റുകള്‍
 147. കേരള ഭൂമിയില്
 148. കേരള മുഖ്യമന്ത്രിക്കുള്ള കത്തുകള്‍
 149. കേരള റെയില്വെ KERALA RAILWAY
 150. കേരള ഹെല്പ്പ്
 151. കേരളം ഓണ്ലൈന്
 152. കേരളചിന്തകള്
 153. കേരളതനിമ
 154. കേരളത്തില് മലബാറിലെ മ�
 155. കേരളവിചാരങ്ങള്
 156. കേരളവിചാരങ്ങള്
 157. കേരളാസ്കാന്
 158. കേരള ഹ ഹ ഹ!
 159. കേളി
 160. കൈതമുള്ള്
 161. കൈത്തിരി
 162. കൈപ്പള്ളി :: Kaippally
 163. കൊച്ചന് കഥകള്
 164. കച്ചേട്ടനും കൂട്ടരും
 165. കൊച്ചി രാജാവിന്റെ ജീവിതം
 166. കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങള്
 167. കൊച്ചുവര്ത്താനം
 168. കൊച്ച് കൊച്ച് വിശേഷങ്ങ�
 169. കൊതുകിനെ കുപ്പിയിലാക്കാം
 170. കൊപ്രാക്കൂട്ടില് || My Cool
 171. കോതയ്ക് പാട്ട്
 172. കോമരം kOmaram
 173. കോയിവിള
 174. കോയിസ്
 175. കോലത്തുനാട്
 176. ക്യാമറക്കണ്ണിലൂടെ
 177. ക്യാമറക്കണ്ണുമായ്…..
 178. ക്യാമ്പസ് പാട്ടുകള്
 179. ക്യാമ്പസ് മിറര്
 180. ക്രിക്കുമഹാത്മ്യം
 181. ക്രോണിക് ബാച്ചിലര്
 182. കൗണ്ടര്കറന്റ്സ്

 1. ഗണിതം ലളിതം
 2. ഗതി കെട്ടാല് ഏതവനും ബ്�8
 3. ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍ വിളവൂര്‍ക്കല്‍
 4. ഗസലുകളുടെ ലോകം
 5. ഗരുഡപഞ്ചകം
 6. ഗാണ്ഡീവം
 7. ഗാനഗംഗ
 8. ഗാനശാഖി
 9. ഗായത്രിയുടെ കവിതകള്
 10. ഗീര്വാണം
 11. ഗുപ്തന്റെ ലോകം
 12. ഗുരുകുലം
 13. ഗുരുദര്ശനം
 14. ഗുല്മോഹര്
 15. ഗൃഹപാഠം
 16. ഗൃഹാതുരന്റെ വഴികള്
 17. ഗോപീചന്ദനം
 18. ഗോപൂന്റെ ലോകം
 19. ഗൌരവ ബഡായികള്
 20. ഗൌരവാല്റ്റി കോര്ണര്
 21. ഗൌളീശങ്കരം
 22. ഗ്നു-ലിനക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ
 23. ഗ്രഹണം
 24. ഗൃഹാതുരം – ഓര്‍മ്മകളുടെ കണ്ണാടി
 25. ഗ്രാമപത്രം
 26. ഗ്രാമീണ വായനശാല
 27. ഗ്രീന് ചാനല്

 1. ചക്ക മാഹത്മ്യം
 2. ചക്കപ്പന്
 3. ചക്കര
 4. ചക്കരയുമ്മ
 5. ചക്കാത്തു വായന
 6. ചങ്ങാതി
 7. ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം
 8. ചന്തു , വയസ്സ് 10.
 9. ചന്തുവിന് ചിന്തകള്
 10. ചന്ത്രക്കാറന്
 11. ചന്ദ്രകാന്തം
 12. ചര്ച്ചാവേദി
 13. ചളിവിറ്റുകള്
 14. ചാക്ക്യാര്
 15. ചാത്തുണ്ണി സുവിശേഷം
 16. ചാന്തുപൊട്ടന്
 17. ചായം
 18. ചായക്കട || My First Malayalam Blog
 19. ചാരുകേശി /chaarukESi
 20. ചാരുദത്തന്റെ സ്വകാര്യങ
 21. ചരിത്രചരിതം
 22. ചാവടി
 23. ചാവേ൪
 24. ചിക്കാഗോ ഗേള്
 25. ചിട്ടയില്ലാത്ത ചിന്തകള
 26. ചിതല്
 27. ചിതല്പുറ്റ്
 28. ചിത്ര പേടകം
 29. ചിത്രക്കൂട്
 30. ചിത്രങ്ങള് – കാകഃ കാകഃ, �
 31. ചിത്രപേടകം…
 32. ചിത്രപ്പെട്ടി
 33. ചിത്രലേഖ
 34. ചിത്രവിശേഷം
 35. ചിത്രശലഭം
 36. ചിത്രശാല
 37. ചിദംബരി
 38. ചിന്ത – ജാലകം, കവിത,
 39. ചിന്തകള്
 40. ചിന്താശകലങ്ങള്..
 41. ചിന്തുകള് | chinthukal
 42. ചിരിക്കുക ചിന്തിക്കുക
 43. ചിറകുകള്
 44. ചില കാര്യങള്
 45. ചില പ്രധാന ബ്ലോഗുകള്‍
 46. ചില വീട്ടുകാര്യങ്ങള്
 47. ചിലങ്ക
 48. ചിലന്തി വല
 49. ചീറ്റി പ്പോയി..
 50. ചു റ്റു വ ട്ടം
 51. ചുമരെഴുത്ത്
 52. ചുവന്ന അക്ഷരങ്ങള്
 53. ചൂടപ്പം
 54. ചൂട്ടഴി
 55. ചെങ്ങോട്ടുകാവ്
 56. ചെണ്ട
 57. ചെന്നൈ മക്കള്
 58. ചെമ്പക ചരിതം
 59. ചെമ്പക ചരിതം
 60. ചെമ്പകം
 61. ചെമ്മാച്ചന്
 62. ചെറിയ ലോകവും ഇമ്മിണി വല�����Y
 63. ചെറുപുഷ്പം &am
 64. ചെറുവക
 65. ചേതസ്സ്
 66. ചോക്കാട് വാര്ത്തകള്
 67. ചോദ്യമില്ലാത്ത ഉത്തരങ്

 1. ഛായാചലനം

 1. ജഗപൊഗ
 2. ജഗദീശിന്റെ മലയാളം വെബ് ലോഗ്
 3. ജനയുഗം
 4. ജനല് || Janal
 5. ജനശക്തി ന്യൂസ്
 6. ജയതി
 7. ജാഗ്രത്ത്, സ്വപ്നം, സുഷ
 8. ജാലകകാഴ്ചകള്
 9. ജിതേഷ് ടൂണ്സ്
 10. ജിപ്സി gypsy
 11. ജിഹ്വ
 12. ജീവന്ശാല
 13. ജീവിക്കാന് മറന്നു പോയ�^�h_�A
 14. ജീവിതം കട്ടപ്പൊക
 15. ജീവിതം മനോഹരം
 16. ജീവിതത്തിലെ അഴുക്കുചാല
 17. ജീവിതരേഖകള്
 18. ജ്വാല

 1. ഞങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും
 2. ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം (വോട്ടുമാത്രമുള്ളത്)
 3. ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമം
 4. ഞങ്ങളുടെ ലോകം
 5. ഞങ്ങള് കൊച്ചിക്കാര്!
 6. ഞാനും എന്ടെ ചിന്തകളും
 7. ഞാനും എന്റെ മലയാളവും…
 8. ഞാനും എന്റെ ലോകവും
 9. ഞാനും എന്റെ ചിന്തകളും
 10. ഞാനും കൂടി …
 11. ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ലോകവും
 12. ഞാന്
 13. ഞാന് – ഇരിങ്ങല്
 14. ഞാന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്
 15. ഞാന്‍ – എന്റെ ശബ്ദം
 16. ഞാന് കണ്ട ലോകം
 17. ഞാന് കണ്ടതു
 18. ഞാന് കേട്ട പാട്ടുകള് :
 19. ഞാന്‍ മലയാളി
 20. ഞാന് സ്വപ്നാടകന്.
 21. ഞാന്…
 22. ഞാറ്റുവേല

 1. ടീവി ഫാന്‍സ്
 2. ടെക്‌കേരളൈറ്റ്സ് വെബ്ലോഗ്

 1. ഡിജിറ്റല്
 2. ഡയറിക്കുറിപ്പുകള്
 3. ഡ്രിസിലിന്റെ വരകള്..

 1. തകിടിമുത്തന്
 2. തകിടിയോം തകിടിമുത്താ…
 3. തട്ടകം
 4. തട്ടിക്കൂട്ട് …
 5. തട്ടിന്പുറത്ത് നിന്നു
 6. തണല്‍
 7. തണല്‍
 8. തണുത്ത ചിത്രങ്ങള്
 9. തണുത്ത ചിന്തകള്
 10. തണ്ണീര്മുക്കം വിശേഷങ്
 11. തത്തമംഗലം പാലക്കാട്
 12. തത്തമ്മ
 13. തനിനിറം
 14. തന്മാത്ര
 15. തന്മാത്ര
 16. തനിയെ
 17. തമന്ന
 18. തമന് (ഉ)
 19. തറവാടി
 20. തറവാട്
 21. തളിക്കുളം
 22. തലയിലെഴുത്തുകള്‍
 23. തവളചന്തം
 24. താഴ്വാരം | T H A Z H V A R A M
 25. താഴ് വാരം
 26. തിരമൊഴി
 27. തിരിഞ്ഞുനോട്ടം….
 28. തിരോന്തരം പുപ്പുലി
 29. തിരുതാലം
 30. തിരുവനന്തപുരം ക്രോണിക്
 31. തിരുവനന്തപുരം ബ്ലോഗേഴ്
 32. തിരുവല്ല വിശേഷങ്ങള്‍
 33. തുരുത്ത്
 34. തുറന്നിട്ട വാതില്
 35. തുളസി
 36. തുളസി
 37. തുഷാരത്തുള്ളികള്
 38. തുഷാരത്തുള്ളികള്
 39. തൃശൂര് വിശേഷങ്ങള്
 40. തൃശ്ശൂര്
 41. തേന്മുള്ളുകള്
 42. തൊടുപുഴക്കാരന്
 43. തോന്നിയത് തോന്നിയപടി
 44. തോന്ന്യാസാക്ഷരങ്ങള്‍
 45. തോമസ് കെ പ്രകാശ്
 46. തൌര്യത്രികം
 47. ത്രിവേണി

 1. ദത്തൂക്കിന്റെ ബ്ലോഗ്
 2. ദര്പ്പണം
 3. ദര്ശനം
 4. ദലമര്മ്മരങ്ങള്
 5. ദി ബ്ലിസ് ഓഫ് ബീയിംഗ്
 6. ദിനേശന് വരിക്കോളിയുടെ
 7. ദില്ലി ബ്ലോഗ് മീറ്റ്
 8. ദിശ
 9. ദുര്ഗ്ഗ
 10. ദൂരം
 11. ദൂരദര്ശനം
 12. ദൃശ്യം
 13. ദേവപഥം – Devapadham
 14. ദേശാടനം
 15. ദേശം
 16. ദൈനന്തിനം
 17. ദ്രൗപദി

 1. ധീരസമീരേ….

 1. നക്ഷത്രങ്ങള്
 2. നക്സലിസം ബൂലോകത്തില്
 3. നചികേതസ്സ്
 4. നജൂസ്
 5. നനവ്
 6. നനുത്ത ഗന്ധമുള്ള കിനാവ�
 7. നന്ദനം [വരകളും വര്‍ണങ്ങളും]
 8. നന്മയും തിന്മയും
 9. നര-സായ കഥകള്
 10. നരന്
 11. നളപാചകം
 12. നവനീതം
 13. നവനീതിന്റെ ലോകം
 14. നഷ്ടസ്വപ്നങ്ങള്…………..
 15. നാടക വേദി
 16. നാടക വേദി
 17. നാടന് ചിന്തകള്
 18. നാടോടിക്കഥകള്
 19. നാട്ടുപൂക്കള്
 20. നാട്ടുവര്ത്താനം
 21. നാട്ടുവൈദ്യന്
 22. നാട് – Naad
 23. നാട്ടുവഴി
 24. നാമജപ സങ്കീര്ത്തനം
 25. നാരദന്
 26. നാരായം
 27. നാരായം
 28. നാളികേരം
 29. നി ലാ വ്
 30. നിങ്ങളുടെ കായികവിഭാഗം �
 31. നിത്യനിത്യനിരീക്ഷണങ്ങ�
 32. നിത്യയുടെ കാഴ്ചകള്
 33. നിത്യായനം
 34. നിധിപ്പെട്ടി
 35. നിനക്കായ്
 36. നിനവോല
 37. നിരാശന്റെ കുറിപ്പുകള്
 38. നിരീക്ഷണം
 39. നിര്മ്മല nirmala
 40. നിര്മ്മാല്യം
 41. നിറം
 42. നിറങ്ങള്
 43. നിറഭേദങ്ങള്: Transition of colours
 44. നിലാവുകൂട്ടം
 45. നിലാവ്
 46. നിലാവ് പെയ്യുമ്പോള്…
 47. നിളയോരം
 48. നിഴല്
 49. നിഴല് ചിത്രങ്ങള്
 50. നിഴല്ക്കുത്ത് /Nizhalkuth
 51. നിഴല്പ്പാടുകള്
 52. നിശ്ചലഛായാഗ്രഹണ വിശേഷം
 53. നിഷേധി
 54. നിഷേധി
 55. നീരുറവ തേടി
 56. നീര്മിഴിപ്പൂക്കള്
 57. നീലക്കുറിഞ്ഞി
 58. നുറുങ്ങുകദകള്
 59. നുറുങ്ങുവെട്ടം
 60. നൂറു വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മ�
 61. നൃപതികരനല്ലൂര്
 62. നെല്ലിക്ക Nellikka
 63. നേത്രദാനം
 64. നേരംപോക്ക്
 65. നേരറിയാന്
 66. നേര്കാഴ്ചകള്
 67. നൈജീരിയ വിശേഷങ്ങള്..
 68. നൊക്കിസം ©
 69. നൊമ്പരം
 70. നോട്ടുപുസ്തകം
 71. ന്യൂസ് പേപ്പര് മാഫിയ �
 72. ന്റുപ്പുപ്പാക്കൊരു കൊട
Advertisements

5അഭിപ്രായങ്ങള്‍ »

 1. നല്ല സംരംഭം….

 2. really great to see such a huge list of bloggers and blogs in malayalam.

 3. ഉപയോഗപ്രദം

 4. Bibin said,

  really good one

 5. sony said,

  really helpfull


ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

%d bloggers like this: